Fizetési módok – Áruátvétel

Fizetés, fizetési feltételek

A fizetési feltételeket alapvetően a Vevő és Eladó között létrejött adás – vételi szerződés határozza meg.
Az eladónak joga van 100%-os előleg kifizetését kérni, vagy az árut utánvétellel leszállítani A leszállítás után az eladó köteles a vevő számára az adótörvényeknek megfelelő számlát kiállítani. A vevőnek a fizetést az eladó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie. Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ-val együtt megjelenik a eladó pénztárában vagy a banki számláján.

A vevő  elismeri, hogy a megrendelt és leszállított eszközök 100 %-a a bruttó vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában maradnak. A vételárhátralék meg nem fizetése esetén az előleg összege automatikusan foglalóként a Vállalkozónál marad, melyből egyéb veszteségeit csökkenti. A megrendelt áru átvételének az értesítést követő 7 napon belül meg kell történnie, ellenkező esetben tárolási díjat számolunk fel.

Fizetési késedelem esetén az eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A kamat mértéke a mindenkori MNB alapkamat kétszerese. A tartozás összege a fennálló vételárhátralék és egyéb tartozás, vagy a késedelmes fizetésből adódó egyéb költség és veszteség kamattal növelt összege a fizetési késedelem naptári napjaiban számítva  = Fizetési hátralék összege + ÁFA. A vevő az eladóval szemben fennálló tartozásába csak elismert, vagy jogerős határozatban megállapított követelést számíthat be.

 

Áruátvétel

 

1, Áruátvétel az eladó telephelyén: A vevő a megrendelt árut az eladó telephelyén veszi át személyesen, vagy megbízottja által. A vevő köteles az eladó telephelyén a mennyiségi és minőségi átvételt végrehajtani. Természetesen azon paraméterek kivételével, melyeket csak üzembe helyezés után lehet ellenőrizni. A fentiek alapján történt áruátvételt a vevő a szállítólevélen, vagy számlán történt aláírásával igazolja. Igény szerint átadás – átvételi jegyzőkönyvet készítünk. Üzembe helyezés alkalmával jelentkezett problémákat a vevőnek kötelessége az eladó felé azonnal írásban bejelentenie. A konkrét fizetési feltételeket minden esetben a vevő és eladó között létrejött adás – vételi, vagy szállítási szerződés határozza meg. Az esetlegesen felmerülő problémákat a „Garancia”, illetve a „Vásárlási feltételekben” leírtak alapján kell kezelni. Az eladó felelősséggel tartozik a telephelyéig történt szállítás közben bekövetkező károkért, pl. törés, lopás, rongálás, elemi károk. A vevő vállalja a szállítási határidő meghosszabbítását a szállítás közben keletkező károk kiküszöböléséig. Ezen időszak alatt kártérítési joggal nem élhet. A vevő elismeri a vis major eshetőségét is.

 

2, Áruátvétel a vevő telephelyén: A vevő kérésére a megrendelt árut a vevő által megjelölt telephelyre szállítjuk saját, vagy bérelt szállítóeszközzel. Ebben az esetben a mennyiségi – minőségi átvétel a vevő telephelyén történik az első pontban leírtak alapján, az eladó megbízottjának jelenlétében. Az eladó szállítás előtt felajánlja a szállítási biztosítás kötésének lehetőségét. Amennyiben a vevő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, az eladó nem vállal felelősséget a szállítás közben keletkezett károkért, még akkor sem, ha az a saját szállító eszközén történt.

 

3, Áruátvétel postai úton, vagy csomagküldő szolgálat igénybevételével.

Fizetési feltételek: Előre fizetéssel, vagy utánvétellel. A szállítási költség minden esetben a vevőt terheli, de az eladó köteles tájékoztatást nyújtani a szállítási költségről, illetve az áru átvétel várható időpontjáról és feltételeiről. Szállítás közben bekövetkezett károkért a szállító cég vállal felelősséget az üzletszabályzatukban leírtak alapján.

Az árak tájékoztató jellegű, nettó telephelyi árak, az árváltozás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk a valóságban a berendezések és eszközök ettől eltérhetnek.