Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

Az általános üzleti feltételek a Primafex Food Kft., mint eladó, továbbiakban Eladó, valamint a Vevő között létrejött kapcsolatot szabályozza adásvételi szerződés keretén belül. Az adásvételi szerződés kizárólag a Vevő által leadott rendelés mennyiségi, minőségi teljesítésére vonatkoznak.

A Primafex Food Kft. az alábbi feltételek szerint értékesít:

 1. A két fél közt létesült jogviszony kizárólag a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó paragrafusai alapján jöhet létre, függetlenül attól, hogy a Vevő magyar, vagy külföldi jogi személy.
 2. A megrendelés, szerződés módosítás, illetve bármely kiegészítés kizárólag írásban mindkét fél aláírásával érvényes.
 3. A megrendelés érvényessége nem a szerződés aláírásától kezdődik, hanem a szerződésben foglalt előleg, illetve foglaló megfizetésétől. A szerződés érvényessége az előleg, vagy foglaló bankszámlánkra történt beérkezésének dátuma, vagy előbbiek megfizetésének hitelt érdemlő igazolásának időpontjától értendő.
 4. A Vevő megrendelését az Eladó által küldött, vagy átadott tételes rendelés visszaigazolása alapján rögzítjük.
 5. A különböző katalógusokban, prospektusokban, szórólapokban, képeken, rajzokon, árlistákban megadott paraméterek, árak minden esetben tájékoztató jellegűek.
 6. A berendezések paraméterei, ára minden esetben a szerződéskötéskor kerülnek rögzítésre, melyek ezután az Eladóra nézve kötelező jellegűek a szerződésben foglalt feltételek szerint.

A szerződésnek a következő pontokat kell tartalmaznia:

 1. Az Eladó neve, telephelyének, székhelyének címe, bankszámla száma, elérhetősége, az aláírásra jogosult neve.
 2. A Vevő neve, telephelyének, székhelyének címe, elérhetősége, bankszámla száma, az aláírásra jogosult neve, címe, személy igazolvány száma, elérhetősége.
 3. A megrendelt eszközök katalógus szerinti felsorolása, darabszáma, paramétereinek, árának rögzítése a szerződés általános feltételei alapján.
 4. A teljesítés helye: Általános esetben az átadás – átvétel az Eladó telephelyén történik. Az Eladó vállal szállítást az ország bármely területére, de ennek feltételeit minden esetben a szerződésben egyedileg határozzák meg. A szállítás feltételeit költségét befolyásolja a megrendelt árú értéke, súlya, mozgathatósága, és a szállítás távolsága.
 5. Az Eladó teljesítésének módja: A szerződésben meghatározott helyen és időben történt mennyiségi – minőségi átvételt követően a szerződést az Eladó oldaláról teljesítettnek kell venni. A teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő. Ettől felek a szerződésben egyedileg leírtak alapján eltérhetnek.
 6. Tulajdonjogok: Az árú tulajdonjoga az Eladónál marad a vételár és egyéb költségek 100% os megtérítéséig. A vételár kiegyenlítéséig a Vevő nem jogosult a megrendelt eszközök értékesítésére, megterhelésére, vagy bármilyen más szerződésre, mely sértheti az eladó tulajdon jogát.
 7. Kárveszély viselése: Az árú sérülésének, megsemmisülésének, eltulajdonításának kockázatát az árú átvételétől kezdve a Vevő viseli. A kárveszélyt a Vevő akkor is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadja. Ebben az esetben a Vevőt terheli a késedelmes átvételből adódó valamennyi költség, és kár, melyet az eladónak okozott. A felszámított kár és költség összege automatikusan hozzáadódik a vételárhoz és annak elválaszthatatlan részét képezi.
 8. Teljesítési határidők: A teljesítési határidőket a felek a szerződés szerint hetekben rögzítik, melyek irányadóak, de nem kötelező jellegűek.  Eladónak joga van, a Vevővel egyeztetve előszállításra, részszállításra a Vevő lehető legjobb és leggyorsabb kiszolgálásának érdekében.
 9. Fizetési feltételek: Általánosan Eladó a megrendelt eszközök bruttó vételárának 50% át előlegként kéri, melyről hivatalos előlegszámlát állít ki. Eladó a megrendelés teljesítésekor kéri a fennmaradt vételárhátralék kiegyenlítését készpénzben, vagy 8 napos banki átutalással. Eladó a megrendelt és átadott tételekről az adótörvényeknek megfelelő tételes számlát állít ki Vevő részére. Eladónak joga van előlegként a vételár 100% át kérni. Eladó a fenti fizetési feltételektől eltérhet, kérhet alacsonyabb előleget, adhat részletfizetési kedvezményt a Vevő részére. A Vevő fizetési kötelezettségét a vételár és esetlegesen egyéb költségek 100% os kiegyenlítésének napján teljesíti. A fizetési teljesítés napja az a dátum, mikor a vételár ÁFÁ – val, esetlegesen egyéb költséggel terhelt teljes összege megjelenik Eladó bankszámláján, vagy pénztárában. Késedelmes fizetés esetén Eladónak joga van a PTK 301.§ alapján késedelmi kamatot és egyéb a fizetési késedelemből adódó költséget felszámolni Vevő részére. A késedelmi kamat és költségei naptári napokban számítandók.

A fentiekben nem szereplő kérdésekben a PTK vonatkozó jogszabályai az irányadók. A szerződéses jogviszonyból keletkezett esetleges peres ügyeknél felek elismerik a Budapesti Kerületi Bíróság illetékességét.

Az árak tájékoztató jellegű, nettó telephelyi árak, az árváltozás jogát fenntartjuk. A képek illusztrációk a valóságban a berendezések és eszközök ettől eltérhetnek.